Dowiedz się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i innych aspektach związanych z korzystaniem z mojej strony dzięki dokumentowi Polityki Prywatności zawartemu na tej podstronie.

§1

Postanowienia Ogólne

Opisana na tej podstronie Polityka Prywatności i Polityka Cookies określają zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Ciebie jako Użytkownika oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.odkrywcacoffee.pl

Administratorem strony i Twoich danych osobowych jest: 

W przypadku, jeśli posiadasz wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktuj się ze mną, jako Administratorem poprzez adres e-mail: events@odkrywca.net

Możesz mieć pewność, że wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie jako Użytkownika na stronie www.odkrywcacoffee.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane, ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Jako administrator, zastrzegam sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a Ciebie jako Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być na przykład:

rozwój technologii internetowej,

zmiany w powszechnie obowiązującym prawie,

rozwój Strony.

Na końcu tego dokumentu znajdziesz datę publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2

Definicje użyte w niniejszej Polityce Prywatności:

Administrator” – Odkrywca Sp. z o.o. Ul. Podgórna 43G/2 65-213 Zielona Góra

Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.odkrywcacoffee.pl

§3

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika jest Administrator. Jako Użytkownik strony, dobrowolnie podajesz dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują te formularze.

Dane osobowe na stronie Administratora mogą być przetwarzane w wymienionych celach i zakresie:

wykonanie usługi lub umowy bądź też dokonanie wyceny usługi– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail,

wystawienie faktury oraz spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawnych) – dane firmy, NIP, adres, imię i nazwisko,

rozpatrzenie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,

obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,

tworzenie ewidencji wymaganych przez RODO min. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – imię, nazwisko, adres e-mail,

wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

komentowanie na stronie www i blogu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – imię, adres e-mail, strona www.Zbierane i przetwarzane są tylko i wyłącznie te dane, które jako Użytkownik, podasz samodzielnie (z wyjątkiem – w niektórych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie przy pomocy plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa będzie poniżej). Podczas wizyty na stronie www.kmsolutions.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, są to min. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (tzw. dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą zostać przeze mnie użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu ulepszenia doświadczeń Użytkowników. Dane te przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnego jej działania i nie są kojarzone z danymi konkretnych, dających się zidentyfikować użytkowników.

Jako Użytkownik wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych mi danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej ode mnie jako Administratora. Jest to min. wysyłanie newslettera, kontakt z Tobą jako Użytkownikiem lub wysyłanie innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach online oferowanych przeze mnie jako Administratora, jeżeli wyraziłaś/eś w tym celu odpowiednią zgodę oraz/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Użytkowniczko/Użytkowniku, pamiętaj, że przysługuje Ci w każdej chwili prawo dostępu do treści Twoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia bądź też ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, żądania dostępu do danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: events@odkrywca.net lub listownie na adres:

ul. Podgórna 43G/2 65-213 Zielona Góra

Twoja zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana, cofnięta. Skutkować to będzie usunięciem Twojego adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkowniczko/Użytkowniku, Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów.

Jeśli jako Użytkowniczka/Użytkownik, nie podasz swoich danych osobowych to nie będziesz mogła/mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie i w ramach innych oferowanych przeze mnie jako Administratora usług.

Na mojej Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki bądź też w tym samym oknie. Jako Administrator nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Ty jako Użytkowniczka/Użytkownik jesteś zobowiązana/y do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Jako Użytkowniczka/Użytkownik podajesz dane dobrowolnie, jest to jednak konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

Twoje dane osobowe są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza te informacje przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych ( takie jak np. firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów, firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, ) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Jako Administrator informuję Cię, że powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail – zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora

Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkowniczka/Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jej/jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania ode mnie tych danych.

§4

Formularze

Administrator stosuje jeden rodzaj formularza w ramach Strony:

 1. Formularz zamówienia, który umożliwia wysłanie wiadomości na adres email: events@odkrywca.net  Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkowniczką/Użytkownikiem.
 2. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkowniczki/Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być natomiast przekazywane podmiotom trzecim.
 3. Jeżeli jako Użytkowniczka/Użytkownik korzystasz z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinnaś/powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5

Technologie

 1.   Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 2.  Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 3.  Wbudowany w stronę kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 4. W celu korzystania ze strony internetowej www.odkrywcacoffee.pl niezbędne jest posiadanie:
 • Urządzenia z dostępem do Internetu
 • Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www

§6

Polityka plików cookies

 1. Strona www.odkrywcacoffee.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 8. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 9. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 10. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 11. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 12. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Przytoczone wyżej fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/

Data publikacji Polityki Prywatności: 2.03.2022